Indicatii si cerinte de redactare a textului

Indicaţii și cerinţe de redactare a textului:

 • Articolele prezentate pot include studii teoretice, studii de caz sau cercetări care nu au fost publicate sau prezentate pentru alte publicații sau pentru o parte a lucrărilor conferințelor științifice.
 • Articolele trimise ar trebui să fie originale.
 • Articolele trimise trebuie să aibă o lungime cuprinsă între 4.000 și 6.000 de cuvinte (inclusiv bibliografia și notele de subsol).
 • Manuscrisele trebuie să fie însoțite de un abstract. Abstractul trebuie să aibă între 100 și 150 de cuvinte (Cambria, 12, italic). După fiecare abstract, autorul trebuie să menționeze cuvintele-cheie. Articolele prezentate trebuie să fie însoțite de o scurtă prezentare a autorului/autorilor (numele, afilierea instituțională sau academică, activitatea de cercetare pe scurt și lucrările publicate, adresa de e-mail).
 • Textul principal al manuscrisului: Cambria, 12, stânga-dreapta, 1 rând distanță între rânduri. Configurarea paginii: A4 cu margini de 2,5 cm. Titluri: Cambria, 14, bold. Subtitluri: Cambria, 13, bold. Notele de subsol: Cambria, 10, stânga-dreapta.
 • Toate figurile, tabelele și fotografiile trebuie să fie clare. Tabelele trebuie numerotate consecutiv în cifre arabe. Numărul și titlul fiecărui tabel/fiecărei figuri/fotografii trebuie să fie scrise deasupra acestuia/acesteia, folosind Cambria, 10, bold.
 • Abrevierile și acronimele vor fi explicate prima dată când apar în text.
 • Citatele și referințele ar trebui făcute utilizând sistemul european, după cum urmează:

Citare în text:

 • Cărți: Daniel Barbu, Republica absentă. Politică și societate în România postcomunistă, ediția a doua revăzută și adăugită, Nemira, București, 2003.
 • Articole în jurnale/reviste: Tudorel Toader, Marieta Safta, „Exigenţe constituţionale în legislaţia electorală”, Revista Expert electoral, Ediție specială, București, 2016, p. 54 – 67.
 • Workshopuri/conferinţe: P. Paczolay, “The Principle of Stability of Electoral Law”, workshop on Codiϔication of the Electoral Law, an event organised by the Permanent Electoral Authority in cooperation with the Venice Commission, Bucharest, 19-20 October, 2015, p. 21.

Referinţe bibliograϐice:

 • Cărţi: Barbu, D., 2003, Republica absentă. Politică și societate în România postcomunistă, ediția a doua revăzută și adăugită, București, Nemira.
 • Articole în jurnale/reviste: Toader, T., Safta, M., 2016, „Exigențe constituționale în legislația electorală”, Revista Expert electoral, Ediție specială.
 • Workshopuri/conferinţe: Paczolay, P., 2015, “The Principle of Stability of Electoral Law”, workshop on Codification of the Electoral Law, an event organised by the Permanent Electoral Authority in cooperation with thevVenice Commission, Bucharest, 19-20 October 2015.

Manuscrisele primite în vederea publicării în revista Revista Română de Studii Electorale vor fi evaluate în sistem „double blind” peer review, respectând standardele internaționale ale revistelor științifice. Articolele vor fi evaluate de cel puțin 2 referenți științifici.