Call for papers

Revista Română de Studii Electorale este o publicaţie bianuală de studii, cercetări şi analize cu tematică electorală. Autoritatea Electorală Permanentă a iniţiat editarea acestei reviste cu scopul de a crea o platformă de dezbatere a subiectelor referitoare la reglementarea şi administrarea proceselor electorale.

Prin caracterul interdisciplinar şi aplicat, publicaţia are drept scop, în primul rând, o largă audienţă, aceasta fiind asigurată prin distribuirea revistei Parlamentului României, Guvernului şi altor instituţii din administraţia publică centrală şi locală, celor mai importante biblioteci publice, universităţi, către mass media, alte instituţii academice şi ONG-uri.

Revista Română de Studii Electorale invită persoanele interesate să contribuie prin publicarea unor articole ştiinţifice originale, ce nu au fost
valorificate prin publicare în alte jurnale ştiinţifice, în volumele simpozioanelor ori ale conferinţelor ştiinţifice.

Autorii pot transmite propuneri de articole în limba română, engleză franceză sau spaniolă până cel mai târziu în data de 1 Septembrie 2022 la adresa de e-mail: expert.electoral@roaep.ro.

 

Indicaţii şi cerinţe de redactare a textului:

 • Articolele prezentate pot include studii teoretice, studii de caz sau cercetări care nu au fost publicate sau prezentate pentru alte publicaţii sau pentru o parte a lucrărilor conferinţelor ştiinţifice.
 • Articolele trimise ar trebui să fie originale.
 • Articolele trimise trebuie să aibă o lungime cuprinsă între 4.000 şi 6.000 de cuvinte (inclusiv bibliografia şi notele de subsol).
 • Manuscrisele trebuie să fie însoţite de un abstract. Abstractul trebuie să aibă între 100 şi 150 de cuvinte (Cambria, 12, italic). După fiecare abstract, autorul trebuie să menţioneze cuvintele-cheie. Articolele prezentate trebuie să fie însoţite de o scurtă prezentare a autorului/autorilor (numele, afilierea instituţională sau academică, activitatea de cercetare pe scurt şi lucrările publicate, adresa de e-mail).
 • Textul principal al manuscrisului: Cambria, 12, stânga-dreapta, 1 rând distanţă între rânduri. Configurarea paginii: A4 cu margini de 2,5 cm. Titluri: Cambria, 14, bold. Subtitluri: Cambria, 13, bold. Notele de subsol: Cambria, 10, stânga-dreapta.
 • Toate figurile, tabelele şi fotografiile trebuie să fie clare. Tabelele trebuie numerotate consecutiv în cifre arabe. Numărul şi titlul fiecărui tabel/fiecărei figuri/fotografii trebuie să fie scrise deasupra acestuia/ acesteia, folosind Cambria, 10, bold.
 • Abrevierile şi acronimele vor fi explicate prima dată când apar în text.
 • Citatele şi referinţele ar trebui făcute utilizând sistemul european, după cum urmează:

Citare în text:

 • Cărţi:Peter Siani-Davies, Revoluţia română din decembrie 1989,Cristina Mac, Humanitas, Bucureşti, 2006.
 • Articole în jurnale/reviste: Eugen Plugaru, „Evoluţia dreptului românesc în perioada 1700-1923″, în Revista Noema, nr. 1, 2003, 159 – 167;
 • Workshopuri/conferinţe: Paczolay, „The Principle of Stability of Electoral Law”, workshop on Codification of the Electoral Law, an event organised by the Permanent Electoral Authority in cooperation with the Venice Commission, Bucharest, 19-20 October, 2015, p. 21. Revista Română de Studii Electorale Vol. VI, nr. 2,2018 344

Referinţe bibliografice:

 • Cărţi: Siani-Davies,, 2006, Revoluţia română din decembrie 1989, trad. Cristina Mac, Bucureşti, Humanitas.
 • Articole în jurnale/reviste: Plugaru, E., 2003, „Evoluţia dreptului românesc în perioada 1700-1923″, în Revista Noema, 1.
 • Workshopuri/conferinţe: Paczolay,, 2015,”The Principle of Stability of Electoral Law”, workshop on Codification of the Electoral Law, an event organised by the Permanent Electoral Authority in cooperation with the Venice Commission, Bucharest, 19-20 October 2015.

Referinţele la paginile de internet ar trebui să fie citate cu întreaga legătură

(link)